Audi 200の推奨される前後ブレーキ用ディスク。

200 (44, 44Q) 1983-1991

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
244 mm 10 mm 8 mm 46 mm 68 mm 5 112 mm
244 mm 10 mm 8 mm 59,2 mm 68 mm 5 112 mm
245 mm 10 mm 8.6 mm 46.2 mm - 5 112 mm
245 mm 10 mm 8 mm 46,2 mm - 5 112 mm
245 mm 10 mm 8 mm 46,5 mm - 5 112 mm
245 mm 10 mm 8 mm 46.2 mm - 5 -
245 mm 10 mm 8 mm 46 mm - - 112 mm
245 mm 10 mm 8 mm 59,2 mm - 5 112 mm
245 mm 10 mm 8 mm 59,2 mm - - 112 mm
245 mm 10 mm 8 mm 59,5 mm - 5 112 mm
245 mm 10 mm 8 mm 59.2 mm - 5 -
245 mm 10 mm 8 mm 59.3 mm - 5 112 mm
269 mm 20 mm 18.2 mm 46 mm - 5 112 mm
276 mm 25 mm 23 mm 46,2 mm - 5 -
276 mm 25 mm 23 mm 46,2 mm - - 112 mm
276 mm 25 mm 23 mm 46,5 mm - 5 112 mm
276 mm 25 mm 23 mm 46.2 mm - 5 -
276 mm 25 mm 23 mm 46.3 mm - 5 112 mm
280 mm 22 mm 20 mm 46,2 mm - 5 -
280 mm 22 mm 20 mm 46,2 mm - - 112 mm
280 mm 22 mm 20 mm 46,5 mm - 5 112 mm
280 mm 22 mm 20 mm 46.2 mm - 5 -
280 mm 22 mm 20 mm 46.3 mm - 5 112 mm
もっと見る

200 (44, 44Q) 1983-1991

直径
244 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
46 mm
ハブ径
68 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
244 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
59,2 mm
ハブ径
68 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8.6 mm
46.2 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
46,2 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
46,5 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
46.2 mm
穴の数
5
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
46 mm
PCD
112 mm
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
59,2 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
59,2 mm
PCD
112 mm
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
59,5 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
59.2 mm
穴の数
5
直径
245 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
59.3 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
269 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18.2 mm
46 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
276 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
23 mm
46,2 mm
穴の数
5
直径
276 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
23 mm
46,2 mm
PCD
112 mm
直径
276 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
23 mm
46,5 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
276 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
23 mm
46.2 mm
穴の数
5
直径
276 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
23 mm
46.3 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
46,2 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
46,2 mm
PCD
112 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
46,5 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
46.2 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
46.3 mm
穴の数
5
PCD
112 mm
もっと見る

又は他モデルをご選択ください: