Kia Soulの推奨される前後ブレーキ用ディスク。

SOUL (AM) 2009-2020

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
262 mm 10 mm 8,4 mm 63,6 mm 76 mm 5 114,3 mm
262 mm 10 mm 8,4 mm 63,7 mm - - 114,3 mm
262 mm 10 mm 8,4 mm 63,8 mm - 5 114,3 mm
262 mm 10 mm 8 mm 63,7 mm - 5 -
280 mm 26 mm 22,4 mm 47,3 mm - 5 -
280 mm 26 mm 24,4 mm 47,2 mm - 5 114,3 mm
280 mm 26 mm 24,4 mm 47,2 mm 69 mm 5 114,3 mm
280 mm 26 mm 24,4 mm 47,2 mm - - 114,3 mm
280 mm 26 mm 24,4 mm 47,4 mm - 5 114,3 mm
280 mm 26 mm 24,4 mm 47,7 mm - 5 -
280 mm 26 mm 24,4 mm 47,7 mm - 5 114,3 mm
280 mm 26 mm 24,4 mm 47,8 mm - 5 114,3 mm
280 mm 26 mm 24.4 mm 47.3 mm - 5 -
もっと見る

SOUL (AM) 2009-2020

直径
262 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8,4 mm
63,6 mm
ハブ径
76 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
262 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8,4 mm
63,7 mm
PCD
114,3 mm
直径
262 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8,4 mm
63,8 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
262 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
63,7 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
22,4 mm
47,3 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24,4 mm
47,2 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24,4 mm
47,2 mm
ハブ径
69 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24,4 mm
47,2 mm
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24,4 mm
47,4 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24,4 mm
47,7 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24,4 mm
47,7 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24,4 mm
47,8 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24.4 mm
47.3 mm
穴の数
5
もっと見る

又は他モデルをご選択ください: