Opel Omegaの推奨される前後ブレーキ用ディスク。

OMEGA B ステーションワゴン (V94) 1994-2003

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
285 mm 20 mm 18 mm 69,3 mm 65,5 mm 5 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 67 mm - 5 -
286 mm 12 mm 10 mm 67 mm - 5 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 69,2 mm 65,5 mm 5 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 69,5 mm - 5 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 69,5 mm - - 110 mm
286 mm 20 mm 18 mm 61 mm - 5 110 mm
286 mm 20 mm 18 mm 67 mm - 5 110 mm
286 mm 20 mm 18 mm 69,5 mm - - 110 mm
286 mm 20 mm 18 mm 69.3 mm - 5 -
296 mm 28 mm 25 mm 58,3 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,4 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,4 mm 70 mm 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - - 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58.3 mm - 5 -
296 mm 28 mm 25 mm 58.3 mm - 5 110 mm
もっと見る

OMEGA B (V94) 1994-2003

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
285 mm 20 mm 18 mm 69,3 mm 65,5 mm 5 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 67 mm - 5 -
286 mm 12 mm 10 mm 67 mm - 5 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 69,2 mm 65,5 mm 5 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 69,5 mm - 5 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 69,5 mm - - 110 mm
286 mm 12 mm 10 mm 69.3 mm - 5 110 mm
286 mm 20 mm 18 mm 61 mm - 5 110 mm
286 mm 20 mm 18 mm 67 mm - 5 110 mm
286 mm 20 mm 18 mm 69,5 mm - - 110 mm
286 mm 20 mm 18 mm 69.3 mm - 5 -
296 mm 28 mm 25 mm 58,3 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,4 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,4 mm 70 mm 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - - 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58.3 mm - 5 -
296 mm 28 mm 25 mm 58.3 mm - 5 110 mm
もっと見る

OMEGA A ステーションワゴン (V87) 1986-1994

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
258 mm 12,6 mm 11,5 mm 58,4 mm 70 mm 5 110 mm
258 mm 12,6 mm 9,7 mm 58,3 mm - - 110 mm
258 mm 12,6 mm 9,7 mm 58,4 mm - 5 110 mm
258 mm 12.6 mm 9.7 mm 58.4 mm - 5 -
258 mm 12 mm 11 mm 58 mm - 5 110 mm
258 mm 24 mm 21 mm 58,35 mm 70 mm 5 110 mm
258 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - 5 -
258 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - 5 110 mm
258 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - - 110 mm
258 mm 24 mm 21 mm 58.4 mm - 5 -
258 mm 24 mm 21 mm 59 mm - 5 110 mm
258 mm 24 mm 22 mm 58 mm - 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 58,4 mm - 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - 5 -
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm 65,5 mm 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - - 110 mm
270 mm 10 mm 9 mm 67 mm - 5 -
280 mm 23,9 mm 21 mm 58,4 mm 70 mm 5 110 mm
280 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - 5 110 mm
280 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - - 110 mm
280 mm 24 mm 21 mm 58.4 mm - 5 -
280 mm 24 mm 21 mm 58.5 mm - 5 110 mm
280 mm 24 mm 21 mm - - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,3 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,4 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,4 mm 70 mm 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - - 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58.3 mm - 5 -
296 mm 28 mm 25 mm 58.3 mm - 5 110 mm
もっと見る

OMEGA A (V87) 1986-1994

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
258 mm 12,6 mm 11,5 mm 58,4 mm 70 mm 5 110 mm
258 mm 12,6 mm 9,7 mm 58,3 mm - - 110 mm
258 mm 12,6 mm 9,7 mm 58,4 mm - 5 110 mm
258 mm 12.6 mm 9.7 mm 58.4 mm - 5 -
258 mm 12 mm 11 mm 58 mm - 5 110 mm
258 mm 24 mm 21 mm 58,35 mm 70 mm 5 110 mm
258 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - 5 -
258 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - 5 110 mm
258 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - - 110 mm
258 mm 24 mm 21 mm 58.4 mm - 5 -
258 mm 24 mm 21 mm 59 mm - 5 110 mm
258 mm 24 mm 22 mm 58 mm - 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 58,4 mm - 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - 5 -
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm 65,5 mm 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - - 110 mm
270 mm 10 mm 9 mm 67 mm - 5 -
280 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - - 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - - 110 mm
もっと見る

OMEGA B ステーションワゴン (V94) 1994-2003

直径
285 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
69,3 mm
ハブ径
65,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
67 mm
穴の数
5
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
67 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
69,2 mm
ハブ径
65,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
69,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
69,5 mm
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
61 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
67 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
69,5 mm
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
69.3 mm
穴の数
5
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,4 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58.3 mm
穴の数
5
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58.3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
もっと見る

OMEGA B (V94) 1994-2003

直径
285 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
69,3 mm
ハブ径
65,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
67 mm
穴の数
5
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
67 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
69,2 mm
ハブ径
65,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
69,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
69,5 mm
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
69.3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
61 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
67 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
69,5 mm
PCD
110 mm
直径
286 mm
ディスク厚さ
20 mm
最低の厚さ
18 mm
69.3 mm
穴の数
5
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,4 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58.3 mm
穴の数
5
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58.3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
もっと見る

OMEGA A ステーションワゴン (V87) 1986-1994

直径
258 mm
ディスク厚さ
12,6 mm
最低の厚さ
11,5 mm
58,4 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
12,6 mm
最低の厚さ
9,7 mm
58,3 mm
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
12,6 mm
最低の厚さ
9,7 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
12.6 mm
最低の厚さ
9.7 mm
58.4 mm
穴の数
5
直径
258 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
11 mm
58 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,35 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
穴の数
5
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58.4 mm
穴の数
5
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
59 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
22 mm
58 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
穴の数
5
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
ハブ径
65,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
9 mm
67 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
23,9 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58.4 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58.5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,4 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58.3 mm
穴の数
5
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58.3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
もっと見る

OMEGA A (V87) 1986-1994

直径
258 mm
ディスク厚さ
12,6 mm
最低の厚さ
11,5 mm
58,4 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
12,6 mm
最低の厚さ
9,7 mm
58,3 mm
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
12,6 mm
最低の厚さ
9,7 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
12.6 mm
最低の厚さ
9.7 mm
58.4 mm
穴の数
5
直径
258 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
11 mm
58 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,35 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
穴の数
5
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58.4 mm
穴の数
5
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
59 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
258 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
22 mm
58 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
穴の数
5
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
ハブ径
65,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
9 mm
67 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
PCD
110 mm
もっと見る