Opel Senatorの推奨される前後ブレーキ用ディスク。

SENATOR B (V88) 1987-1993

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
270 mm 10 mm 8 mm 58,4 mm - 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - 5 -
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm 65,5 mm 5 110 mm
270 mm 10 mm 8 mm 67 mm - - 110 mm
270 mm 10 mm 9 mm 67 mm - 5 -
280 mm 23,9 mm 21 mm 58,4 mm 70 mm 5 110 mm
280 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - 5 110 mm
280 mm 24 mm 21 mm 58,4 mm - - 110 mm
280 mm 24 mm 21 mm 58.4 mm - 5 -
280 mm 24 mm 21 mm 58.5 mm - 5 110 mm
280 mm 24 mm 21 mm - - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,3 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,4 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,4 mm 70 mm 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - 5 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58,5 mm - - 110 mm
296 mm 28 mm 25 mm 58.3 mm - 5 -
296 mm 28 mm 25 mm 58.3 mm - 5 110 mm
もっと見る

SENATOR A (29_) 1978-1987

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
245 mm 12,7 mm 11,7 mm 55,5 mm - 4 92 mm
257 mm 12 mm 10 mm 40,5 mm - 4 100 mm
271 mm 21.9 mm 19 mm 59.5 mm - 5 108 mm
271 mm 22 mm 19 mm 59,4 mm - 5 -
271 mm 22 mm 19 mm 59,4 mm - 5 108 mm
271 mm 22 mm 19 mm 59,4 mm - - 108 mm
271 mm 22 mm 19 mm 59.4 mm - 5 -
279 mm 10,5 mm 9,5 mm 83 mm - - 120 mm
もっと見る

SENATOR B (V88) 1987-1993

直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
穴の数
5
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
ハブ径
65,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
67 mm
PCD
110 mm
直径
270 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
9 mm
67 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
23,9 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58,4 mm
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58.4 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
58.5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,4 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,4 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58,5 mm
PCD
110 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58.3 mm
穴の数
5
直径
296 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25 mm
58.3 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
もっと見る

SENATOR A (29_) 1978-1987

直径
245 mm
ディスク厚さ
12,7 mm
最低の厚さ
11,7 mm
55,5 mm
穴の数
4
PCD
92 mm
直径
257 mm
ディスク厚さ
12 mm
最低の厚さ
10 mm
40,5 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
271 mm
ディスク厚さ
21.9 mm
最低の厚さ
19 mm
59.5 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
271 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
19 mm
59,4 mm
穴の数
5
直径
271 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
19 mm
59,4 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
271 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
19 mm
59,4 mm
PCD
108 mm
直径
271 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
19 mm
59.4 mm
穴の数
5
直径
279 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
83 mm
PCD
120 mm
もっと見る