Opel Tigraの推奨される前後ブレーキ用ディスク。

TIGRA コンバーチブル (X04) 2004-2010

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
240 mm 10,2 mm 8,2 mm 40,5 mm - 4 100 mm
240 mm 10 mm 8,2 mm 40,8 mm - 4 -
240 mm 10 mm 8.2 mm 40.8 mm - 4 -
240 mm 10 mm 8 mm 40,6 mm 57 mm 4 100 mm
240 mm 10 mm 8 mm 40,6 mm - - 100 mm
240 mm 10 mm 8 mm 40.7 mm - 4 100 mm
260 mm 24 mm 21 mm 41,1 mm 60 mm 4 100 mm
260 mm 24 mm 21 mm 41 mm - 4 -
260 mm 24 mm 21 mm 41 mm - 4 100 mm
260 mm 24 mm 21 mm 41 mm 60 mm 4 100 mm
260 mm 24 mm 21 mm - - 4 100 mm
260 mm 24 mm 22,4 mm 41,1 mm - - 100 mm
260 mm 24 mm 22 mm 41 mm - 4 100 mm
もっと見る

TIGRA コンバーチブル (X04) 2004-2010

直径
240 mm
ディスク厚さ
10,2 mm
最低の厚さ
8,2 mm
40,5 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
240 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8,2 mm
40,8 mm
穴の数
4
直径
240 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8.2 mm
40.8 mm
穴の数
4
直径
240 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
40,6 mm
ハブ径
57 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
240 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
40,6 mm
PCD
100 mm
直径
240 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
40.7 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
260 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
41,1 mm
ハブ径
60 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
260 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
41 mm
穴の数
4
直径
260 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
41 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
260 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
41 mm
ハブ径
60 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
260 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
260 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
22,4 mm
41,1 mm
PCD
100 mm
直径
260 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
22 mm
41 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
もっと見る