Opel Zafiraの推奨される前後ブレーキ用ディスク。

ZAFIRA B (A05) 2005-2015

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
264 mm 10 mm 7 mm 42 mm - 5 100 mm
264 mm 10 mm 8 mm 42,3 mm 65,6 mm 5 110 mm
264 mm 10 mm 8 mm 42 mm - 5 -
264 mm 10 mm 8 mm 42 mm - 5 110 mm
264 mm 10 mm 8 mm 42 mm - - 110 mm
264 mm 10 mm 8 mm 43 mm - 5 100 mm
264 mm 9,8 mm 8 mm 42 mm - 5 110 mm
278 mm 10 mm 8 mm 42,3 mm - 5 100 mm
278 mm 10 mm 8 mm 42 mm - 5 -
278 mm 10 mm 8 mm 42 mm - 5 110 mm
278 mm 10 mm 8 mm 42 mm 65,5 mm 5 110 mm
278 mm 10 mm 8 mm 42 mm - - 110 mm
280 mm 24,8 mm 22 mm 42 mm - 5 110 mm
280 mm 25 mm 22 mm 42 mm - 5 -
280 mm 25 mm 22 mm 42 mm - 5 110 mm
280 mm 25 mm 22 mm 42 mm 70 mm 5 110 mm
280 mm 25 mm 22 mm 42 mm - - 110 mm
280 mm 25 mm 22 mm - - 5 110 mm
308 mm 25 mm 22 mm 40 mm - 5 110 mm
308 mm 25 mm 22 mm 42 mm - 5 -
308 mm 25 mm 22 mm 42 mm - 5 110 mm
308 mm 25 mm 22 mm 42 mm - - 110 mm
308 mm 25 mm 22 mm - - 5 110 mm
308 mm 25 mm 23 mm 42,1 mm 70 mm 7 110 mm
308 mm 25 mm 23 mm 42 mm - 5 110 mm
もっと見る

ZAFIRA A MPV (T98) 1999-2005

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
264 mm 10 mm 7 mm 42 mm - 5 100 mm
264 mm 10 mm 8 mm 42,3 mm 65,6 mm 5 110 mm
264 mm 10 mm 8 mm 42 mm - 5 -
264 mm 10 mm 8 mm 42 mm - 5 110 mm
264 mm 10 mm 8 mm 42 mm - - 110 mm
264 mm 10 mm 8 mm 43 mm - 5 100 mm
264 mm 9,8 mm 8 mm 42 mm - 5 110 mm
280 mm 24,8 mm 22 mm 42 mm - 5 110 mm
280 mm 25 mm 22 mm 42 mm - 5 -
280 mm 25 mm 22 mm 42 mm - 5 110 mm
280 mm 25 mm 22 mm 42 mm 70 mm 5 110 mm
280 mm 25 mm 22 mm 42 mm - - 110 mm
280 mm 25 mm 22 mm - - 5 110 mm
308 mm 25 mm 22 mm 42 mm - 5 110 mm
308 mm 25 mm 22 mm - - 5 110 mm
もっと見る

ZAFIRA B (A05) 2005-2015

直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
7 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
100 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42,3 mm
ハブ径
65,6 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
穴の数
5
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
PCD
110 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
43 mm
穴の数
5
PCD
100 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
9,8 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
278 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42,3 mm
穴の数
5
PCD
100 mm
直径
278 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
穴の数
5
直径
278 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
278 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
ハブ径
65,5 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
278 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24,8 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
40 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
PCD
110 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
23 mm
42,1 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
7
PCD
110 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
23 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
もっと見る

ZAFIRA A MPV (T98) 1999-2005

直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
7 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
100 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42,3 mm
ハブ径
65,6 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
穴の数
5
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
PCD
110 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10 mm
最低の厚さ
8 mm
43 mm
穴の数
5
PCD
100 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
9,8 mm
最低の厚さ
8 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24,8 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
ハブ径
70 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
PCD
110 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
42 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
25 mm
最低の厚さ
22 mm
穴の数
5
PCD
110 mm
もっと見る