Renault Lagunaの推奨される前後ブレーキ用ディスク。

LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
280 mm 24 mm 21,8 mm 43,9 mm 68 mm 5 114,3 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm - 5 -
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm - 5 114,3 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm - - 114,3 mm
280 mm 24 mm 21.8 mm 44 mm - 5 -
280 mm 24 mm 22 mm 44 mm - 5 -
296 mm 26 mm 23,4 mm 43,9 mm 68 mm 5 114,3 mm
296 mm 26 mm 23,4 mm 43 mm - 5 114,3 mm
296 mm 26 mm 23,4 mm 44 mm - 5 114,3 mm
296 mm 26 mm 23.4 mm 43.9 mm - 5 -
296 mm 26 mm 24 mm 44 mm - 5 -
300 mm 11 mm 9,5 mm 81,7 mm - 5 -
300 mm 11 mm 9,5 mm 81,7 mm 61,9 mm 5 114,3 mm
300 mm 11 mm 9,5 mm 82 mm - 5 -
300 mm 11 mm 9,5 mm 82 mm - 5 114,3 mm
300 mm 11 mm 9,5 mm 83,5 mm 30 mm 5 114,3 mm
300 mm 11 mm 9,5 mm 83,5 mm - - 114,3 mm
300 mm 11 mm 9,5 mm 85,6 mm - 5 114,3 mm
300 mm 11 mm 9.5 mm 81.7 mm - 5 -
320 mm 28 mm 25,4 mm 43,9 mm 68 mm 5 114,3 mm
320 mm 28 mm 25,4 mm 44,2 mm - 5 114,3 mm
320 mm 28 mm 25,4 mm 44 mm - 5 114,3 mm
320 mm 28 mm 25,4 mm 44 mm - - 114,3 mm
320 mm 28 mm 25.4 mm 44 mm - 5 -
もっと見る

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
274 mm 10,9 mm 9,5 mm 82,2 mm - 5 108 mm
274 mm 11 mm 9,5 mm 82,2 mm - 5 -
274 mm 11 mm 9,5 mm 82,2 mm - 5 108 mm
274 mm 11 mm 9,5 mm 82,3 mm 52,3 mm 5 108 mm
274 mm 11 mm 9,5 mm 83,9 mm 30 mm 5 107,95 mm
274 mm 11 mm 9,5 mm 83,9 mm - - 108 mm
274 mm 11 mm 9.5 mm 82.2 mm - 5 -
280 mm 24 mm 21,8 mm 46,9 mm - 5 108 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 46,9 mm 46,9 mm 5 108 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 47 mm - 5 108 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 47 mm - - 108 mm
280 mm 24 mm 21.8 mm 47 mm - 5 -
300 mm 26 mm 22,8 mm 47 mm - 5 108 mm
300 mm 26 mm 22,8 mm 47 mm - - 108 mm
300 mm 26 mm 22.8 mm 47 mm - 5 -
300 mm 26 mm 23,8 mm 47 mm - 5 108 mm
300 mm 26 mm 23.8 mm 47 mm - 5 -
300 mm 26 mm 23 mm 47 mm - 5 108 mm
300 mm 26 mm 23 mm 47 mm 61 mm 5 108 mm
308 mm 28 mm 25,4 mm 47,1 mm - 5 108 mm
308 mm 28 mm 25,4 mm 47 mm - 5 108 mm
308 mm 28 mm 25,4 mm 47 mm 61 mm 5 108 mm
308 mm 28 mm 25,4 mm 47 mm - - 108 mm
308 mm 28 mm 25.4 mm 47 mm - 5 -
もっと見る

LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
274 mm 10,9 mm 9,5 mm 82,2 mm - 5 108 mm
274 mm 11 mm 9,5 mm 82,2 mm - 5 -
274 mm 11 mm 9,5 mm 82,2 mm - 5 108 mm
274 mm 11 mm 9,5 mm 82,3 mm 52,3 mm 5 108 mm
274 mm 11 mm 9,5 mm 83,9 mm 30 mm 5 107,95 mm
274 mm 11 mm 9,5 mm 83,9 mm - - 108 mm
274 mm 11 mm 9.5 mm 82.2 mm - 5 -
280 mm 24 mm 21,8 mm 46,9 mm - 5 108 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 46,9 mm 46,9 mm 5 108 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 47 mm - 5 108 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 47 mm - - 108 mm
280 mm 24 mm 21.8 mm 47 mm - 5 -
300 mm 26 mm 22,8 mm 47 mm - 5 108 mm
300 mm 26 mm 22,8 mm 47 mm - - 108 mm
300 mm 26 mm 22.8 mm 47 mm - 5 -
300 mm 26 mm 23,8 mm 47 mm - 5 108 mm
300 mm 26 mm 23.8 mm 47 mm - 5 -
300 mm 26 mm 23 mm 47 mm - 5 108 mm
300 mm 26 mm 23 mm 47 mm 61 mm 5 108 mm
308 mm 28 mm 25,5 mm 46,7 mm - 5 -
308 mm 28 mm 26 mm 47 mm - 5 100 mm
308 mm 28 mm 26 mm 47 mm - 5 105 mm
もっと見る

LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002

直径 ディスク厚さ 最低の厚さ ハブ径 穴の数 PCD
262 mm 21,9 mm 19,8 mm 44 mm 61 mm 4 100 mm
262 mm 22 mm 19,8 mm 44 mm - 4 100 mm
262 mm 22 mm 19,8 mm 44 mm - - 100 mm
262 mm 22 mm 19.8 mm 44 mm - 4 -
262 mm 22 mm 20 mm 44 mm - 4 100 mm
264 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,3 mm 66 mm 5 108 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,3 mm - 4 100 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,3 mm - 5 108 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,3 mm 66 mm 4 100 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,3 mm - - 108 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,4 mm - 4 100 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,4 mm - 5 108 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,4 mm - - 100 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,5 mm - 4 100 mm
265 mm 10,5 mm 9,5 mm 44,5 mm - 5 108 mm
265 mm 10.5 mm 9.5 mm 44.4 mm - 4 -
265 mm 10.5 mm 9.5 mm 44.4 mm - 5 -
265 mm 10.5 mm 9.5 mm 44 mm - 4 100 mm
265 mm 10.5 mm 9.5 mm 44 mm - 5 108 mm
279 mm 24 mm 21,8 mm 43,9 mm 61 mm 4 100 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm - 4 100 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm - 5 -
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm - 5 108 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm 61 mm 5 108 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm - - 100 mm
280 mm 24 mm 21,8 mm 44 mm - - 108 mm
280 mm 24 mm 21.8 mm 44 mm - 4 -
280 mm 24 mm 21.8 mm 44 mm - 4 100 mm
280 mm 24 mm 21.8 mm 44 mm - 5 -
280 mm 24 mm 21.8 mm 44 mm - 5 108 mm
もっと見る

LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015

直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
43,9 mm
ハブ径
68 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
PCD
114,3 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21.8 mm
44 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
22 mm
44 mm
穴の数
5
直径
296 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23,4 mm
43,9 mm
ハブ径
68 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23,4 mm
43 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23,4 mm
44 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
296 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23.4 mm
43.9 mm
穴の数
5
直径
296 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
24 mm
44 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
81,7 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
81,7 mm
ハブ径
61,9 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
83,5 mm
ハブ径
30 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
83,5 mm
PCD
114,3 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
85,6 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9.5 mm
81.7 mm
穴の数
5
直径
320 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,4 mm
43,9 mm
ハブ径
68 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
320 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,4 mm
44,2 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
320 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,4 mm
44 mm
穴の数
5
PCD
114,3 mm
直径
320 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,4 mm
44 mm
PCD
114,3 mm
直径
320 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25.4 mm
44 mm
穴の数
5
もっと見る

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007

直径
274 mm
ディスク厚さ
10,9 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82,2 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82,2 mm
穴の数
5
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82,2 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82,3 mm
ハブ径
52,3 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
83,9 mm
ハブ径
30 mm
穴の数
5
PCD
107,95 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
83,9 mm
PCD
108 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9.5 mm
82.2 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
46,9 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
46,9 mm
ハブ径
46,9 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
47 mm
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21.8 mm
47 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
22,8 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
22,8 mm
47 mm
PCD
108 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
22.8 mm
47 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23,8 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23.8 mm
47 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23 mm
47 mm
ハブ径
61 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,4 mm
47,1 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,4 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,4 mm
47 mm
ハブ径
61 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,4 mm
47 mm
PCD
108 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25.4 mm
47 mm
穴の数
5
もっと見る

LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007

直径
274 mm
ディスク厚さ
10,9 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82,2 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82,2 mm
穴の数
5
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82,2 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
82,3 mm
ハブ径
52,3 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
83,9 mm
ハブ径
30 mm
穴の数
5
PCD
107,95 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9,5 mm
83,9 mm
PCD
108 mm
直径
274 mm
ディスク厚さ
11 mm
最低の厚さ
9.5 mm
82.2 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
46,9 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
46,9 mm
ハブ径
46,9 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
47 mm
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21.8 mm
47 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
22,8 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
22,8 mm
47 mm
PCD
108 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
22.8 mm
47 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23,8 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23.8 mm
47 mm
穴の数
5
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
300 mm
ディスク厚さ
26 mm
最低の厚さ
23 mm
47 mm
ハブ径
61 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
25,5 mm
46,7 mm
穴の数
5
直径
308 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
26 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
100 mm
直径
308 mm
ディスク厚さ
28 mm
最低の厚さ
26 mm
47 mm
穴の数
5
PCD
105 mm
もっと見る

LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002

直径
262 mm
ディスク厚さ
21,9 mm
最低の厚さ
19,8 mm
44 mm
ハブ径
61 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
262 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
19,8 mm
44 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
262 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
19,8 mm
44 mm
PCD
100 mm
直径
262 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
19.8 mm
44 mm
穴の数
4
直径
262 mm
ディスク厚さ
22 mm
最低の厚さ
20 mm
44 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
264 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,3 mm
ハブ径
66 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,3 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,3 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,3 mm
ハブ径
66 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,3 mm
PCD
108 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,4 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,4 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,4 mm
PCD
100 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,5 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10,5 mm
最低の厚さ
9,5 mm
44,5 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10.5 mm
最低の厚さ
9.5 mm
44.4 mm
穴の数
4
直径
265 mm
ディスク厚さ
10.5 mm
最低の厚さ
9.5 mm
44.4 mm
穴の数
5
直径
265 mm
ディスク厚さ
10.5 mm
最低の厚さ
9.5 mm
44 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
265 mm
ディスク厚さ
10.5 mm
最低の厚さ
9.5 mm
44 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
279 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
43,9 mm
ハブ径
61 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
ハブ径
61 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
PCD
100 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21,8 mm
44 mm
PCD
108 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21.8 mm
44 mm
穴の数
4
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21.8 mm
44 mm
穴の数
4
PCD
100 mm
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21.8 mm
44 mm
穴の数
5
直径
280 mm
ディスク厚さ
24 mm
最低の厚さ
21.8 mm
44 mm
穴の数
5
PCD
108 mm
もっと見る

又は他モデルをご選択ください: