Dacia Loganのサイズ

Logan II MCV Stepway (フェイスリフト 2017) | 2020-2018

 Logan II MCV Stepway (フェイスリフト 2017) 2020-2018

長さ
4528 mm
広さ
1761 mm
高さ
1590 mm
ホイールベース
2635 mm
重量
1241 kg

Logan II MCV (フェイスリフト 2017) | 2020-2018

 Logan II MCV (フェイスリフト 2017) 2020-2018

長さ
4501 mm
広さ
1733 mm
高さ
1552 mm
ホイールベース
2635 mm
重量
1193 kg

Logan II (フェイスリフト 2016) | 2020-2018

 Logan II (フェイスリフト 2016) 2020-2018

長さ
4346 mm
広さ
1733 mm
高さ
1517 mm
ホイールベース
2634 mm
重量
1159 kg

Logan II | 2012-2016

 Logan II 2012-2016

長さ
4347 mm
広さ
1732 mm
高さ
1517 mm
ホイールベース
2634 mm
重量
1059 kg

Logan II MCV | 2013-2016

 Logan II MCV 2013-2016

長さ
4492 mm
広さ
1733 mm
高さ
1539 mm
ホイールベース
2634 mm
重量
1090 kg

Logan I (フェイスリフト 2008) | 2008-2012

 Logan I (フェイスリフト 2008) 2008-2012

長さ
4288 mm
広さ
1740 mm
高さ
1534 mm
ホイールベース
2630 mm
重量
1075 kg

Logan Van | 2006-2008

 Logan Van 2006-2008

長さ
4450 mm
広さ
1740 mm
高さ
1636 mm
ホイールベース
2900 mm
重量
1280 kg

Logan MCV | 2006-2008

 Logan MCV 2006-2008

長さ
4473 mm
広さ
1993 mm
高さ
1640 mm
ホイールベース
2905 mm
重量
1255 kg

Logan I | 2004-2008

 Logan I 2004-2008

長さ
4250 mm
広さ
1735 mm
高さ
1525 mm
ホイールベース
2630 mm
重量
980 kg

Logan II MCV Stepway (フェイスリフト 2017) | 2020-2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan II MCV Stepway (フェイスリフト 2017) 2020-2018

4528 mm 1761 mm 1590 mm 2635 mm 1241 kg

Logan II MCV (フェイスリフト 2017) | 2020-2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan II MCV (フェイスリフト 2017) 2020-2018

4501 mm 1733 mm 1552 mm 2635 mm 1193 kg

Logan II (フェイスリフト 2016) | 2020-2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan II (フェイスリフト 2016) 2020-2018

4346 mm 1733 mm 1517 mm 2634 mm 1159 kg

Logan II | 2012-2016

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan II 2012-2016

4347 mm 1732 mm 1517 mm 2634 mm 1059 kg

Logan II MCV | 2013-2016

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan II MCV 2013-2016

4492 mm 1733 mm 1539 mm 2634 mm 1090 kg

Logan I (フェイスリフト 2008) | 2008-2012

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan I (フェイスリフト 2008) 2008-2012

4288 mm 1740 mm 1534 mm 2630 mm 1075 kg

Logan Van | 2006-2008

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan Van 2006-2008

4450 mm 1740 mm 1636 mm 2900 mm 1280 kg

Logan MCV | 2006-2008

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan MCV 2006-2008

4473 mm 1993 mm 1640 mm 2905 mm 1255 kg

Logan I | 2004-2008

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Logan I 2004-2008

4250 mm 1735 mm 1525 mm 2630 mm 980 kg

又は他モデルをご選択ください: