Ford F-150のサイズ

F-150 XIII SuperCrew (フェイスリフト 2018) | 2018

 F-150 XIII SuperCrew (フェイスリフト 2018) 2018

長さ
5890-6190 mm
広さ
2029 mm
高さ
1961-1963 mm
ホイールベース
3683-3983 mm
重量

F-150 XIII SuperCab (フェイスリフト 2018) | 2018

 F-150 XIII SuperCab (フェイスリフト 2018) 2018

長さ
5890-6363 mm
広さ
2029 mm
高さ
1956-1961 mm
ホイールベース
3683-4158 mm
重量

F-150 XIII Regular Cab (フェイスリフト 2018) | 2018

 F-150 XIII Regular Cab (フェイスリフト 2018) 2018

長さ
5316-5789 mm
広さ
2029 mm
高さ
1953 mm
ホイールベース
3109-3584 mm
重量

F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017

 F-150 XIII SuperCrew 2015-2017

長さ
5890-6190 mm
広さ
2029 mm
高さ
1920-1923 mm
ホイールベース
3683-3983 mm
重量
2082-2097 kg

F-150 XIII SuperCab | 2015-2017

 F-150 XIII SuperCab 2015-2017

長さ
5890-6363 mm
広さ
2029 mm
高さ
1956-1961 mm
ホイールベース
3683-4158 mm
重量
2197-2272 kg

F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017

 F-150 XIII Regular Cab 2015-2017

長さ
5316-5789 mm
広さ
2029 mm
高さ
1953 mm
ホイールベース
3109-3584 mm
重量
2048-2092 kg

F-150 XII SuperCrew | 2008-2014

 F-150 XII SuperCrew 2008-2014

長さ
5885-6190 mm
広さ
2004 mm
高さ
1935-1941 mm
ホイールベース
3670-3975 mm
重量

F-150 XII SuperCab | 2008-2014

 F-150 XII SuperCab 2008-2014

長さ
6358 mm
広さ
2004 mm
高さ
1948 mm
ホイールベース
4140 mm
重量

F-150 XII Regular Cab | 2008-2014

 F-150 XII Regular Cab 2008-2014

長さ
5885 mm
広さ
2004 mm
高さ
1925 mm
ホイールベース
3670 mm
重量

F-150 XI SuperCrew | 2004-2006

 F-150 XI SuperCrew 2004-2006

長さ
5690 mm
広さ
2004 mm
高さ
1930 mm
ホイールベース
3518 mm
重量
2530 kg

F-150 XI SuperCab | 2004-2006

 F-150 XI SuperCab 2004-2006

長さ
5532-6309 mm
広さ
2004 mm
高さ
1867-1920 mm
ホイールベース
3366-4140 mm
重量
2473-2653 kg

F-150 XI Regular Cab | 2004-2006

 F-150 XI Regular Cab 2004-2006

長さ
5364-5837 mm
広さ
2004 mm
高さ
1875-1920 mm
ホイールベース
3200-3670 mm
重量
2317-2455 kg

F-150 X SuperCrew | 1999-2004

 F-150 X SuperCrew 1999-2004

長さ
5738 mm
広さ
2009 mm
高さ
1852 mm
ホイールベース
3518 mm
重量
2131 kg

F-150 X SuperCab | 1997-2004

 F-150 X SuperCab 1997-2004

長さ
5608-6081 mm
広さ
高さ
ホイールベース
3531-3988 mm
重量

F-150 X Regular Cab | 1997-2004

 F-150 X Regular Cab 1997-2004

長さ
5136-5608 mm
広さ
高さ
ホイールベース
3048-3531 mm
重量

F-150 IX SuperCab | 1991-1997

 F-150 IX SuperCab 1991-1997

長さ
5565-5977 mm
広さ
2007 mm
高さ
1877 mm
ホイールベース
3531-3937 mm
重量

F-150 IX Regular Cab | 1991-1997

 F-150 IX Regular Cab 1991-1997

長さ
5006-5418 mm
広さ
2007 mm
高さ
1872 mm
ホイールベース
2972-3378 mm
重量

F-150 VIII Regular Cab | 1987-1991

 F-150 VIII Regular Cab 1987-1991

長さ
4917-5339 mm
広さ
高さ
1859-1875 mm
ホイールベース
2967-3378 mm
重量

F-150 XIII SuperCrew (フェイスリフト 2018) | 2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XIII SuperCrew (フェイスリフト 2018) 2018

5890-6190 mm 2029 mm 1961-1963 mm 3683-3983 mm

F-150 XIII SuperCab (フェイスリフト 2018) | 2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XIII SuperCab (フェイスリフト 2018) 2018

5890-6363 mm 2029 mm 1956-1961 mm 3683-4158 mm

F-150 XIII Regular Cab (フェイスリフト 2018) | 2018

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XIII Regular Cab (フェイスリフト 2018) 2018

5316-5789 mm 2029 mm 1953 mm 3109-3584 mm

F-150 XIII SuperCrew | 2015-2017

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XIII SuperCrew 2015-2017

5890-6190 mm 2029 mm 1920-1923 mm 3683-3983 mm 2082-2097 kg

F-150 XIII SuperCab | 2015-2017

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XIII SuperCab 2015-2017

5890-6363 mm 2029 mm 1956-1961 mm 3683-4158 mm 2197-2272 kg

F-150 XIII Regular Cab | 2015-2017

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XIII Regular Cab 2015-2017

5316-5789 mm 2029 mm 1953 mm 3109-3584 mm 2048-2092 kg

F-150 XII SuperCrew | 2008-2014

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XII SuperCrew 2008-2014

5885-6190 mm 2004 mm 1935-1941 mm 3670-3975 mm

F-150 XII SuperCab | 2008-2014

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XII SuperCab 2008-2014

6358 mm 2004 mm 1948 mm 4140 mm

F-150 XII Regular Cab | 2008-2014

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XII Regular Cab 2008-2014

5885 mm 2004 mm 1925 mm 3670 mm

F-150 XI SuperCrew | 2004-2006

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XI SuperCrew 2004-2006

5690 mm 2004 mm 1930 mm 3518 mm 2530 kg

F-150 XI SuperCab | 2004-2006

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XI SuperCab 2004-2006

5532-6309 mm 2004 mm 1867-1920 mm 3366-4140 mm 2473-2653 kg

F-150 XI Regular Cab | 2004-2006

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 XI Regular Cab 2004-2006

5364-5837 mm 2004 mm 1875-1920 mm 3200-3670 mm 2317-2455 kg

F-150 X SuperCrew | 1999-2004

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 X SuperCrew 1999-2004

5738 mm 2009 mm 1852 mm 3518 mm 2131 kg

F-150 X SuperCab | 1997-2004

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 X SuperCab 1997-2004

5608-6081 mm 3531-3988 mm

F-150 X Regular Cab | 1997-2004

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 X Regular Cab 1997-2004

5136-5608 mm 3048-3531 mm

F-150 IX SuperCab | 1991-1997

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 IX SuperCab 1991-1997

5565-5977 mm 2007 mm 1877 mm 3531-3937 mm

F-150 IX Regular Cab | 1991-1997

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 IX Regular Cab 1991-1997

5006-5418 mm 2007 mm 1872 mm 2972-3378 mm

F-150 VIII Regular Cab | 1987-1991

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 F-150 VIII Regular Cab 1987-1991

4917-5339 mm 1859-1875 mm 2967-3378 mm