Jeep Grand Cherokeeのサイズ

Grand Cherokee IV (WK2 フェイスリフト 2017) | 2017

 Grand Cherokee IV (WK2 フェイスリフト 2017) 2017

長さ
4828 mm
広さ
1943 mm
高さ
1792-1802 mm
ホイールベース
2915 mm
重量
2307-2424 kg

Grand Cherokee IV (WK2 フェイスリフト 2013) | 2013-2017

 Grand Cherokee IV (WK2 フェイスリフト 2013) 2013-2017

長さ
4846 mm
広さ
1954 mm
高さ
1749 mm
ホイールベース
2915 mm
重量
2342 kg

Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013

 Grand Cherokee IV (WK2) 2010-2013

長さ
4822 mm
広さ
1943 mm
高さ
1781 mm
ホイールベース
2915 mm
重量
2307 kg

Grand Cherokee III (WK) | 2005-2010

 Grand Cherokee III (WK) 2005-2010

長さ
4740 mm
広さ
1862 mm
高さ
1720 mm
ホイールベース
2781 mm
重量
2092 kg

Grand Cherokee II (WJ) | 1998-2004

 Grand Cherokee II (WJ) 1998-2004

長さ
4610 mm
広さ
1836 mm
高さ
1763 mm
ホイールベース
2690 mm
重量
1696 kg

Grand Cherokee I (ZJ) | 1991-1999

 Grand Cherokee I (ZJ) 1991-1999

長さ
4548 mm
広さ
1800 mm
高さ
1647 mm
ホイールベース
2690 mm
重量
1667 kg

Grand Cherokee IV (WK2 フェイスリフト 2017) | 2017

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Grand Cherokee IV (WK2 フェイスリフト 2017) 2017

4828 mm 1943 mm 1792-1802 mm 2915 mm 2307-2424 kg

Grand Cherokee IV (WK2 フェイスリフト 2013) | 2013-2017

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Grand Cherokee IV (WK2 フェイスリフト 2013) 2013-2017

4846 mm 1954 mm 1749 mm 2915 mm 2342 kg

Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-2013

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Grand Cherokee IV (WK2) 2010-2013

4822 mm 1943 mm 1781 mm 2915 mm 2307 kg

Grand Cherokee III (WK) | 2005-2010

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Grand Cherokee III (WK) 2005-2010

4740 mm 1862 mm 1720 mm 2781 mm 2092 kg

Grand Cherokee II (WJ) | 1998-2004

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Grand Cherokee II (WJ) 1998-2004

4610 mm 1836 mm 1763 mm 2690 mm 1696 kg

Grand Cherokee I (ZJ) | 1991-1999

長さ 広さ 高さ ホイールベース 重量
 Grand Cherokee I (ZJ) 1991-1999

4548 mm 1800 mm 1647 mm 2690 mm 1667 kg